torstai 25. syyskuuta 2014

Sissiarmeija

Puolustuksemme välttää laajaa materiaalitaistelua, koska sillä siihen ei ole varaa ja ennusteetkin lopputuloksesta ovat huonot. Sotaisen paukuttelunäytelmän sijasta sissiarmeijamme katoaa hiljaa metsiin. Sieltä käsin se tekee harkittuja iskuja joko ennalta suunniteltuihin kohteisiin tai syntyvien tilanteiden mukaan. Sissiarmeijamme kärki on hyvin varustettu taistelutapamme vaatimuksiin. Nykyaikaisesti aseistetut Jas Gripenit yhdessä norjalaisten kanssa hoitavat oman osansa ja tulevien ilmavoimien vuokraus valmistajamaalta irroittaa varoja maasodan hankintoihin. Ruotsi sitoutuu valtiosopimuksella siirtyvänsä teollisuutensa ja laivastonsa kautta Pohjolan puolustukseen. 

Sissiarmeijamme rekrytointiin ja mobilisaatioon tarvitaan perustamispaikoille tehokas ilmatorjunta. Se on käsittääkseni jo käsketty ilmavoimillemme ja Stinger-ohjuspuolustukselle. Niiden jatkohankintoihin löytynee rahaa. Viholliselle mikään ilmatoiminta ei tule metsäpeitteisessä maassa olemaan helppoa ja turvallista. Vihollisen kopterit eivät voi lentää oikeastaan mihinkään vuorokauden aikaan turvallisesti. Valloitusta yrittävän elintarvike- ja ammushuoltohuolto tulevat ensinnä kokemaan katkoja. Haavoittuneiden hoitoon saaminen liki mahdotonta. Torjuntatulta voi tärskähtää milloin mistäkin pensaasta. 

Sissiarmeijamme majoitus on pääosin luonnossa, mutta osin myös ennalta valituissa kesämökeissä. Talvikuntoiset kesäasunnot ovat taistelussa kova voimatekijä. Vihollisen oletettut liikkeeet ja agenttitoiminnan torjuntavaste ovat jo valmiina suunnitelmina tehtäväkansioissa. Avoveden aikana sissimme iskevät nopeakulkuislla, maastokelpoisilla pikkuveneillä. Silloin maahantunkeutujan ainoaksi mahdollisuudeksi jää sinne tänne ns. suojaleirien perustaminen. Kannattaako se? Toinen toisensa jälkeen nekin kokevat, ettei minkäänlainen leiriytyminen ole kannattavaa.

Siinä  kun nopeat Amos-kranaatinheittimet ja muut kaarituliaseemme sytyttävät koko leirin, hyökkääjän käsitys puolustajan kyvystä muuttuu nopeasti. Historia ei enää kiinnosta entiseen tapaan. Maamme valloitusta yrittävälle on hankalaa suojattujen leirien ylläpito kaikkine huollon lajeineen. Kaikki taistelutoimet - modernimpia kybertoimia myöten - kohtaavat tehokkaita vastatoimia. Panssarien torjunta on vaaditulla tasolla.

Niin sanottu hiljainen kuolema näkyy suurena loppusaldossa. Simo Häyhän perillisillä on pitemmälle kantava, nykyaikainen tarkkuusaseistus ja sen käyttäjillä erikoiskoulutus. Sotilaallinen esikuntatyö kysyy entistä enemmän kykyä ja ajassa toimivaa koulutusta. Menneisyydessä tehdyt sotilaalliset virheet vaativat mitä syvintä tietoa kaikista olosuhteista. Joskus on pakko luopua 200 tuliteräisestä krh -putkesta, koska taisteleva armeija tarvitsee nahkoja puhkikuluneisiin saappaisiinsa ja koululaiset samaan aikaan paperikenkiinsä.   

perjantai 5. syyskuuta 2014

E18

Kuntajohtajien mielipiteet vahvistavat niitä odotuksia, joita kansalaisilla on pitkään ollut uudesta tieväylästä Pietari - Helsinki - Tukholma - Oslo. Kuntajohtajien mielipiteissä näkyvät luonnollisimmin toistaiseksi vain omaan kuntaan kohdistuvat odotukset, eivät niinkään tieyhteyteen kokonaisuudessaan. Valtiovallan painavalle vastuulle ja näkemykselle jäävät siten sotet ja kuntien väliset tulevaisuuden järjestelyt.

Kahden erikoissairaanhoitoa tarjoavan laitoksen rakentaminen viime vuosikymmeninä kovasti köyhtyneeseen Kymenlaaksoon vaikuttaa kustannuksiltaan mahdottomalta. Suunnitelmia voidaan kyllä näennäisesti tehdä, niitä on myös helppo perua. Mutta lopullisen ratkaisun tulevat Helsingistä ja Valtiokonttorista käsin tekemään ne suunnan määrääjät, joiden käsissä todella on  kahisevaa. Eniten näissä suurissa ratkaisuissa tulee jännittämään erikoissairaanhoito.

Jos Kotkan Keskussairaalan remontointi lasketaan väärien huonekorkeuksien, lahojen viemäriputkien, ilmastointivaikeuksien ynnä muiden rakenteellisten ominaisuuksien johdosta käyvän ylivoimaiseksi, kunnat ovat suuren sovintopäätöksen edessä. Samalla on ratkaistava, missä maantieteellisesti Kymenlaakson Keskussiraala parhaiten ottaisi vastaan ja parantaisi potilaansa? Paikka on pakko valita siten, että se sopii kaikille kustannuksiin osallistuville.

Siitä tunnutaan eri puolilla Kymenlaaksoa kuitenkin oltavan varma, että tieyhteys valmistuu ja synnyttää tänne jotain uutta. Tämä aktiivisuus näkyy toivottavasti ensinnä Vaalimaalla kansainvälisyyden lisääntymisenä. Mihin mittaan tarjonta ja naapuruston kanssakäyminen lähivuosina yltyy, riippuu yhteistoimintapolitiikasta. Erikoistarkkailuussa kuitenkin tulee olemaan se, millainen ja minkä henkinen järjestelmä Venäjää, pinta-alaltaan laajaa, sotilaallisesti yliarvioitua ja taloudellisessa kykenevyydessä arvioitua pienempää valtaa, tulevassa politiikassaan käyttää..